Oversikt treningstilbod


Gymnastikk og breddeaktivitet

Gymleik
I Hødd turn har vi egne parti for aldersgruppene:
– Gymleik 3 åringer
– Gymleik 4 åringer
– Gymleik 5 åringer

Idrettens grunnstige
1. kl. jenter
2. kl. jenter
3. – 4. kl. jenter
5. – 7. kl. jenter

1. – 3. kl. gutar
4. – 7. kl. gutar


Apparatturn
Apparatturn er eit konkurranseparti


Rytmisk gymnastikk
Minirekrutt (RG Perle): 6-7 år
Minirekrutt (RG Rosa): 8-10 år
Rekrutt, nasjonal, internasjonal frå 11 år og oppover