Breddeturn

Gymnastikk og breddeaktivitet har følgjande tilbod:

Gymleik 3-5 år

Idrettens grunnstige 6-12 år

 

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.