Rytmisk gymnastikk
Rytmisk gymnastikk er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner.
Apparatturn
Apparatturn for kvinner Apparatturn for kvinner består av 4 apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående.
Troppgymnastikk
Dette er troppgymnastikk:
Breddeturn
Gymnastikk og breddeaktivitet har følgjande tilbod: Gymleik 3-5 år Idrettens grunnstige 6-12 år