PÅMELDING HAUST 2019

VELKOMMEN TIL NYTT TURNÅR!

Medlemmer som alt har plass på eit parti, blir automatisk overflytta til nytt turnår. Nye medlemmar må registrere seg og melde seg på ønska parti via gymogturn sin medlemsportal som dykk finn på vår heimeside.

Dei ulike partia blir opna forløpande, og i innlogginga får du informasjon om parti, hall, tid for oppstart, treningstider og trenar.

Påmelding her:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=232&fbclid=IwAR0lbwRfu09IyvggqMEM0h-o5FYJH7x4mgFxJVjsT4H6RDo7QxIwZp0Tsf8

Vel møtt til nytt turnår!

Styret