Sportslig utvalg

Desse er med i sportslig utvalg:

Kari Brandal