Kapasiteten på den gamle turnhallen på Myra på Skeide er sprengt.

Historikk

Turngruppa i IL Hødd vart stifta i 1978. Sidan da har klubben vært i vekst. Turngruppa har vokse frå 100 medlemmar i 2008 til over 300 medlemmar ved inngangen til 2021.

Turnhallen på Skeide vart opna i 1999. Hallen vart utvida i 2014 og nytt sanitærbygg vart påbygd same året. Turngruppa er no i gang med å bygge ny og topp moderne turnhall på Høddvoll, med planlagt innflytting før jul 2022.