ÅRLEG MØTE I TURNGRUPPA 2019

 

 

Turngruppa kallar inn til årleg møte

Måndag 24. Februar 2020 kl.20.00 på Høddvollhuset

 

Handsaming av rekneskapen og elles ordinære saker for årleg møte.

Gruppestyret Hødd turn