Referat fra styremøte Hødd Turn 02.06.2020
Det var styremøte 02.06.2020 hvor det blant annet ble fordelt arbeidsoppgaver for 2020. Her er referatet. Styremøte Turn 02.06.2020
Årsmøte IL HØDD og ny turngruppe
Årsmøtet til IL Hødd gikk av stabelen 9. mars 2020. Tore Liadal ble valgt som leder av turnguppa. Kari Brandal, Vegar Brandal, Synnøve Grimstad og Dag Roland ble valgt for en to-årsperiode. Torgeir Grimstad og Frode Rogne var ikke på valg. Tore Liadal fremhever arbeidet med ny turnhall som den viktigste oppgaven til turngruppa det […]
Innkalling årsmøte IL HØDD 2020
Måndag 9.mars kl. 17:00 Stad: Høddvollhuset – vanlege årsmøtesaker – forslag til saker som skal handsamast på årsmøtet, må vere sende til styret (leiar_il@hodd.no) seiast to veker før årsmøtet  –  sakliste og naudsynte saksdokument med forslag til årsmøtet vert tilgjengeleg på gruppene sin heimesider seinast 1 veke før årsmøtet   Hovudstyret IL Hødd
Årsmøte Hødd Turn IL 2019
Møtereferat til Årsmøte 2019 Hødd Turn
Innkalling til årsmøte IL Hødd
      Til medlemane i IL Hødd                                                                 Ulsteinvik 12.02.2019   Innkalling til årsmøte i IL Hødd   Styret kallar med dette inn til årsmøte i IL Hødd Årsmøtet vert halde den 12.03 kl.18.00 på Høddvollhuset Saker som eit medlem ynsker å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinest 26.02.2019 til e-mail adressen leiar_il@hodd.no Fullstendig […]
ÅRLEG MØTE I TURNGRUPPA
    Turngruppa kallar inn til årleg møte Måndag 24. Februar 2020 kl.20.00 på Høddvollhuset   Handsaming av rekneskapen og elles ordinære saker for årleg møte. Gruppestyret Hødd turn
Protokoll styremøte Hødd fra 21.01.2019
Protokoll Styremøte Hødd 21.01.19
Opplysninger om nytt semester
VELKOMEN TIL NYTT SEMESTER! TRENINGSTILBOD HAUSTEN 2019 Vi ønskjer nye og ”gamle” medlemmer velkomen til eit nytt turn År! Generelt informasjon: Turnåret følgjer skuleåret og første semester blir avslutta med juleoppvisning i desember.   Nokre viktige opplysninger:
Oppstart høsten 2018
Våre trenarar
   Vi oppmodar foreldre om å vere med som trenar.    Turngruppa tilbyr kurs og hjelp frå andre trenarar.
Historikk
Turngruppa i IL Hødd vart stifta i 1978. Sidan da har klubben vært i vekst. Turngruppa har vokse frå 100 medlemmar i 2008 til over 300 medlemmar ved inngangen til 2015. Turnhallen på Skeide vart opna i 1999. Hallen vart utvida i 2014 og nytt sanitærbygg vart påbygd same året.
Trenere/hjelpetrenere søkes
Kunne du tenke deg å prøve deg som trener for et turnparti? Har du erfaring med turn eller går du idrettslinje og vil ha erfaring i reell trening?
Sportslig utvalg
Desse er med i sportslig utvalg: Kari Brandal
Styret IL Hødd Turn
leiar Tore Liadal | leiar.hoddturn@gmail.com medlemmer Tore Liadal og Torgeir Grimstad | medlem.hoddturn@gmail.com sportslig ansvarlig Kari Brandal | sport.hoddturn@gmail.com sponsor Vegar Brandal | samarbeidspartner.hoddturn@gmail.com arrangement Torgeir Grimstad | arrangement.hoddturn@gmail.com reinhald og innkjøp Synnøve Grimstad | reinhald@hoddturn.com anlegg Frode Rougnø | anlegg.hoddturn@gmail.com medier Dag S. Roland | medier.hoddturn@gmail.com
Kontakt oss
leiar Tore Liadal | leiar.hoddturn@gmail.com medlemmer Tore Liadal og Torgeir Grimstad | medlem.hoddturn@gmail.com sportslig ansvarlig Kari Brandal | sport.hoddturn@gmail.com sponsor Vegar Brandal | samarbeidspartner.hoddturn@gmail.com arrangement Torgeir Grimstad | arrangement.hoddturn@gmail.com reinhald og innkjøp Synnøve Grimstad | reinhald@hoddturn.com anlegg Frode Rougnø | anlegg.hoddturn@gmail.com medier Dag S. Roland | medier.hoddturn@gmail.com