Vaskeliste Myra høsten 2021

Ein del av dugnaden i Hødd Turn, er vasking av turnlokalet på Myra. Dersom alle er med og tek sin del, er dette gjort unna på under to timar

Sjå vedlagt vaskeoppsett og liste over treningstider i hallen.

2021 Vasking Veke 36 49

Den som står øverst og er utheva, har ansvar for å organisere vaskinga den veka. Alle har ansvar for å minne kvarandre på det, dersom det er nokon som gløymer seg.

Vaskeinstruksjonar heng på tavla i gangen på Myra. Det er viktig å lese dette, slik at apparat som ikkje toler vatn, blir våte.

Gjer vel og noter deg veka du skal vaske, slik at du huskar det.
Bytt innbyrdes dersom det ikkje passar for deg den veka du er sett opp.

På førehand, tusen takk 🙂

Mvh
Synnøve Grimstad
For Styret i Hødd Turn
Mob 913 86 551