Støtt arbeidet med ny turnhall!

Vi har startet innsamlingen «Inventar til turngrop i ny hall» på Spleis. For at den skal lykkes trenger vi litt hjelp av alle våre medlemmer og litt til! Kan dere hjelpe med å dele innsamlingen?

Nå drar alle krefter i riktig retning og vi nærmer oss realisering av prosjekt «Ny turnhall»

Spleis i vei!

https://spleis.no/166166