Ny Turnhall 2022

Nøkkelpersoner tilstede var Bjørn Roppen, Aage Christensen, Stian Lehmann Scheide, Stig Brautaset, Lillian Kleven Breivik, og Knut Erik Engh, i tillegg til Riise bygg og Aurvoll og Furesund. [Foto: Vegar Brandal]