Viktig informasjon for parti Gymleik 5-åringar

Feil i fakturering

Pga. av en feil har nokre av dei som er medlemmar på parti for gymleik 5-åringar fått 2 faktura for haustsemesteret. Berre ein av dei er gjeldande, og det er den som står Gymleik 5-åringar på. Den andre fakturaen vert kreditert.

Feilen er i ferd med å vert retta opp.

Ann Kristin Eiken
Medlemsansvarleg of nestleiar IL Hødd Turn