Treningstider 2018/19

Merk: Noen endringer i tidsplanen kom, husk å oppdatere kalendere

Mer endringar i trengingstider og trenarar kan førekome, då treningstilbod og halltider vil avhenge av dei samla ressursane som turngruppa til ei kvar tid har.

Timeplan 2018 19

 

Oppstart Og Trenerene Timeplan 2018 19