Velkommen til Hødd Turn

Les om oss

Aktuelt frå Hødd Turn

Sparebank1 støttar trenar- og gymnastutvikling
Prosjektet med trenar- og gymnastutvikling med Espen Jansen er ei viktig satsing fra Hødd Turn i 2021/22. For å finansiere satsinga har Hødd turn blant anna søkt om støtte til prosjektet gjennom Spleis. No har banksjef Lillian Kleven Breivik i SpareBank 1 Søre Sunnmøre meddelt at banken bidrar med kr 25 000,- til dette positive […]
Flott innsats av turnarar fra Hødd Turn i Norgescup i turn for nasjonale klassar
Om lag 130 jentegymnastar frå heile landet deltok. Jentene konkurrerer i 4-apparater, bom, hopp, skranke og frittståande. Arrangør var Høybråten og Stovner idrettslag. Det deltok klubber frå Tromsø og Kabelvåg i nord til Kristiansand i sør og for dei fleste gymnastane var dette første konkurranse på svært lenge. IL Hødd Turn deltok med 4 gymnastar […]
Espen Jansen blir trener i Hødd Turn
Hødd turn har hyret inn Espen Jansen som inspirator og kompetansebygger for turnmiljøet i Hødd. Gjennom 8 helger i 2021/22 vil Norges mestvinnende turner jobbe med turnere og trenere for å utvikle ferdigheter hos gymnastene og kompetanse hos trenerne. Formålet er at hele klubben med gymnaster og trenere, fra gymleik til de eldste turnerne, skal […]
Vaskeliste Myra høsten 2021
Ein del av dugnaden i Hødd Turn, er vasking av turnlokalet på Myra. Dersom alle er med og tek sin del, er dette gjort unna på under to timar Sjå vedlagt vaskeoppsett og liste over treningstider i hallen. 2021 Vasking Veke 36 49 Den som står øverst og er utheva, har ansvar for å organisere […]
Oppdaterte treningstider 2021/22
Her er oppdaterte treningstider for 2021/22. Pga stort antall turnere blir treningstidene for guttene endret. Det vil bli delt inn i følgende grupper: 1-2. klasse 3-4. klasse 5.klasse og oppover. For 3-4. klasse blir det nye tider: Tirsdag 1630-1800 (Trenere: Lars Gustavsen, Øystein Vegge, Jonas Gunne Brandal og Edvard Dimmen Roppen) Torsdag 1630-1800 (Trenere: Lars Gustavsen […]
Ny turnhall på Høddvoll i 2022
I kommunestyremøtet 17.06.2021 kom vedtaket turnere i Ulstein har ventet på. Kommunen er positive til at Hødd IL får bygge ny turnhall i tilknytning til Ulsteinhallen. Turntrener og pådriver Bjørn Roppen sier at den nye hallen endelig vil gjøre det mulig å gi et tilbud til alle som ønsker å drive med turn. Interessen for […]

Nyhende frå Facebook

Turnhallen Myra på Skeide