Velkommen til Hødd Turn

Les om oss

Aktuelt frå Hødd Turn

Espen Jansen blir trener i Hødd Turn
Hødd turn har hyret inn Espen Jansen som inspirator og kompetansebygger for turnmiljøet i Hødd. Gjennom 8 helger i 2021/22 vil Norges mestvinnende turner jobbe med turnere og trenere for å utvikle ferdigheter hos gymnastene og kompetanse hos trenerne. Formålet er at hele klubben med gymnaster og trenere, fra gymleik til de eldste turnerne, skal […]
Vaskeliste Myra høsten 2021
Ein del av dugnaden i Hødd Turn, er vasking av turnlokalet på Myra. Dersom alle er med og tek sin del, er dette gjort unna på under to timar Sjå vedlagt vaskeoppsett og liste over treningstider i hallen. 2021 Vasking Veke 36 49 Den som står øverst og er utheva, har ansvar for å organisere […]
Oppdaterte treningstider 2021/22
Her er oppdaterte treningstider for 2021/22. Pga stort antall turnere blir treningstidene for guttene endret. Det vil bli delt inn i følgende grupper: 1-2. klasse 3-4. klasse 5.klasse og oppover. For 3-4. klasse blir det nye tider: Tirsdag 1630-1800 (Trenere: Lars Gustavsen, Øystein Vegge, Jonas Gunne Brandal og Edvard Dimmen Roppen) Torsdag 1630-1800 (Trenere: Lars Gustavsen […]
Ny turnhall på Høddvoll i 2022
I kommunestyremøtet 17.06.2021 kom vedtaket turnere i Ulstein har ventet på. Kommunen er positive til at Hødd IL får bygge ny turnhall i tilknytning til Ulsteinhallen. Turntrener og pådriver Bjørn Roppen sier at den nye hallen endelig vil gjøre det mulig å gi et tilbud til alle som ønsker å drive med turn. Interessen for […]
Støtt arbeidet med ny turnhall!
Vi har startet innsamlingen «Inventar til turngrop i ny hall» på Spleis. For at den skal lykkes trenger vi litt hjelp av alle våre medlemmer og litt til! Kan dere hjelpe med å dele innsamlingen? Nå drar alle krefter i riktig retning og vi nærmer oss realisering av prosjekt “Ny turnhall” Spleis i vei! https://spleis.no/166166
Innkalling til årsmøte i IL Hødd 18. mars
Det vert hermed kalla inn til digitalt årsmøte i IL Hødd Dato: Torsdag 18. mars Klokka. 18.00 Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast to veker før årsmøtet til e-mail adressa leiar_il@hodd.no. Lenke til digitalt årsmøtet, fullstendig sakliste og naudsynte saksdokument med forslag til årsmøtet, vert gjort tilgjengelig for […]

Nyhende frå Facebook

Turnhallen Myra på Skeide